Patte pasaulē

Mēs zinām, ka PATTE mīļmantas devušās līdzi saviem jaunajiem saimniekiem uz dažādām pasaules malām.

Ļoti vēlamies uzzināt kur un kā dzīvojas mūsu radītajām lietām.

Sūtiet foto, stāstiet kā tām klājas – zīmēsim PATTE pasaules karti kopā.

e-mail: patte@patte.lv